Politika privatnosti

Izjava o privatnosti

Obrt Organiziran dom, vl Mari Domazet, obvezuje se pružiti zaštitu osobnim podacima kupaca i korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje vlastitih obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Sve osobe povezane s Obrtom odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
 

Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka koje unesete ili koji se prikupljaju automatski na ovim stranicama je Obrt Organiziran dom, vl Mari Domazet, na adresi Magistrala Solin 53, 21000 Split, s email adresom za kontakt info@organizirandom.com Za sva pitanja oko obrade podataka i izjave o privatnosti slobodno se obratite na elektroničku ili fizičku adresu navedenu iznad.
 

Što su osobni podaci?

Kao osobni podatak smatra se svaki podatak (ili njihova kombinacija) pomoću kojeg je moguće utvrditi identitet neke osobe, izravno ili neizravno. Anonimni podaci nisu pokriveni ovom Izjavom s obzirom na to da ih nije moguće povezati s točno određenom osobom.
 

Aktivnosti prikupljanja osobnih podataka

Osobni podaci prikupljaju se iz više razloga. Neki od njih, ali ne samo oni, su: pružanje bolje kvalitete usluge, omogućavanje plaćanja putem web stranica, odgovaranje na korisničke upite ili za marketinške aktivnosti. O razlozima prikupljanja određenih podataka, korisnik će biti obaviješten na mjestima prikupljanja prilikom prikupljanja te u drugim slučajevima propisanim zakonom.
 

Načini prikupljanja podataka

Osobne podatke ne prikupljamo bez znanja korisnika.
Tijekom izravnog kontaktiranja
U slučaju da se korisnik obrati Obrtu putem e-maila, telefona ili kontakt formi dostupnih na mrežnim stranicama, Obrt će koristiti samo one podatke koji su dani svojevoljno te u svrhu komunikacije i pružanja odgovarajućih informacija na postavljeni upit. Upiti postavljeni putem e-mail ili kontakt forme, bit će uskladišteni u odgovarajućim sustavima u svrhu pružanja dodatne pomoći te poboljšanja korisničkog iskustva.
Tijekom kupovine
Vaše podatke Obrt će obrađivati u svrhu obrade narudžbe, naplate, izdavanja računa te slanja informacija vezanih uz korištenje proizvoda i usluga.
 

Podaci koji se koriste

Podatke korisnika i kupaca Obrt će obrađivati na različite načine, ali isključivo u svrhe navedene u ovom dokumentu. U nastavku teksta slijedi popis podataka te svrha korištenja istih.

  • Ime i prezime – izdavanje računa, marketinške poruke, transakcijske poruke, dostava fizičkih proizvoda
  • Adresa (ulica, grad, županija, država, poštanski broj) –  dostava fizičkih proizvoda
  • E-mail – transakcijske potvrde, marketinške poruke, direktna komunikacija s korisnikom

Svrha korištenja podataka

Obradu podataka koji se tiču plaćanja i narudžbe (ime i prezime, adresa, e-mail) obrađujemo na osnovi izvršavanja ugovorne obveze.
Daljnju komunikaciju putem e-maila s postojećim korisnicima vrši se na temelju legitimnog interesa ili privole. Marketing i slanje promotivnih materijala korisnicima vrši se isključivo na temelju privole dobivene tijekom kupnje proizvoda i usluga ili prilikom registracije za primanje marketinških poruka.
U slučaju zaprimanja direktnog upita od strane korisnika, podaci u tu svrhu bit će korišteni na temelju izvršavanja ugovorne obveze (radnje koje prethode sklapanju ugovora).
 

Pohrana i zaštita podataka

Podatke za koje ne postoji pravna osnova čuvanja Obrt redovito briše. Podaci se čuvaju na neograničeno vrijeme kada za to postoji osnova, privola ili najkraće koliko je to zakonom propisano (npr. računi). Korisnik u svakom trenutku može povući privolu za obradu podataka, nakon čega je Obrt dužan ukloniti podatke koje nije zakonom obvezan čuvati.
Podatke dane prilikom komunikacije korisnika s Obrtom, obrt će ukloniti u razumnom roku nakon završetka komunikacije u slučaju da ne postoji privola za njihovu obradu ili ne postoji druga pravna osnova za čuvanje istih.
Tijekom obrade podataka koristimo sigurne protokole za slanje podatka, isto vrijedi i za podatke o plaćanju.
Podaci se pohranjuju i obrađuju na poslužiteljima unutar Europske unije – kada god za to postoji mogućnost.
 

Treće strane

Obrt će vaše podatke dijeliti s pružateljima usluge online plaćanja, računovodstvenim servisima, a po potrebi i s partnerima. Podaci će biti podijeljeni samo s onim trećim stranama koje mogu jamčiti standard zaštite osobnih podataka jednak onom koji osigurava Obrt te s trećim stranama s kojima postoji zakonska obveza dijeljenja.
Treće strane ne smiju koristiti podatke podijeljene s njima u svrhe marketinških aktivnosti.
 

Izmjene ove Politike

Obrt može promijeniti ovu Politiku s vremenom. U slučaju bitnih izmjena ove politike, korisnici će biti direktno obaviješteni.
 

Pitanja u vezi ove Politike

 

Vaša privatnost nam je bitna. Za sva pitanja slobodno se obratite na info@organizirandom.com